У зв’язку із внесенням змін у законодавство батьки школярів отримали можливість самостійно обирати спосіб та форму навчання дитини, зважаючи на її навички, здібності та стан здоров’я. Відтепер вони можуть брати активну участь у розробці навчального плану або програми розвитку.

Питання регулюється Наказом Міністерства освіти і науки Україні № 955 від 10 липня 2019 року, яким було оновлено Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (20 серпня 2019 року зміни набрали чинності). Щоб розібратись у всіх тонкощах, ми звернулись до волонтера Новоград-Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталії Коваленко за роз’ясненнями.

• Які особливості індивідуального навчання? Чи не обмежує воно права та можливості дітей?

Ці зміни дали змогу закладам освіти організовувати, заздалегідь повідомивши про це на своїх сайтах або сайтах засновників, здобуття освіти за: екстернатною формою, сімейною формою навчання та педагогічним патронажем. Важливим є те, що дані форми навчання не обмежують права учнів, вони так само можуть брати участь у житті школи та класу, спілкуватися з іншими дітьми, як в школі, так і на позашкільних заходах, також не існує обмеження щодо участі таких дітей в олімпіадах, конкурсах тощо.

Індивідуальне навчання в Україні є безоплатним, основною вимогою до учасників процесу є здобуття знань на рівні, що не нижчий встановлених освітніх стандартів. Для цього законодавство гарантує учням, що перебувають на індивідуальному навчанні, допомогу педагогів та право користуватися інфраструктурою закладу освіти і бути забезпеченими підручниками. За умови успішного засвоєння навчальної програми, передбачено отримання документу про освіту встановленого зразка. Також по закінченню школи діти, що навчалися за індивідуальною формою навчання, можуть отримати золоту чи срібну медаль. Оцінювання навчальних здобутків учня здійснюється у школі, у який саме спосіб це відбуватиметься, обирає заклад освіти, що повинно бути визначено в навчальному плані.

• Які існують види індивідуального навчання? Як вибрати саме той, що підходить дитині?

За потреби можна вибрати той вид індивідуального навчання, що підходить дитині найбільше.
Екстернатна форма (екстернат) навчання організовується для учнів, які із поважних причин самостійно прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів. До таких поважних причин можна віднести стан здоров’я особи, проживання на тимчасово непідконтрольній території, здобуття освіти за кордоном, не завершення здобуття загальної середньої освіти, або учень бажає самостійно опанувати окремі навчальні предмети чи навчальну програму, засудження до довічного позбавлення волі теж може бути підставою зарахування на екстернат. При цьому вік особи, що бажає навчатися на такій формі здобуття освіти не є обмеженим. Школа має оцінити знання учня.

Сімейна (домашня) форма освіти покладає проведення освітнього процесу на батьків, які виявили бажання та готові самостійно організовувати освітній процес в домашніх умовах з урахуванням здібностей, інтересів, потреб мотивації, можливостей своїх дітей. Навчатися на домашньому навчанні можуть діти віком до 18 років, це єдина умова для застосування такої форми здобуття освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки.

Педагогічний патронаж передбачає індивідуальний супровід вчителя для конкретного учня, але значна частина навчального матеріалу підлягає опрацюванню самостійно. Такий вид індивідуального навчання організовується для учнів віком до 18 років, які проживають в селах і селищах, якщо кількість учнів у класі менш як п’ять, або перебувають на стаціонарному лікуванні, взяті під варту чи засуджені до позбавлення волі на певний строк, дітей-біженців, дітей, чиї батьки звернулися із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують захисту, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

• Як змінити форму навчання на індивідуальну? Що для цього потрібно?

Для зарахування чи переведення на індивідуальну форму навчання одному з батьків необхідно написати заяву до навчального закладу, якщо учень повнолітній, він може написати таку заяву самостійно. До заяви додаються документи, що посвідчують особу учня (свідоцтво про народження, паспорт тощо), медична довідка № 086-1/о та, за наявності, документ про освіту.

За необхідності та залежно від особистих обставин і обраної форми індивідуального навчання, документально підтверджують підстави для навчання на екстернаті або педагогічного патронажу. Це можуть бути довідки про стан здоров’я, перебування під вартою або засудження, про статус біженця тощо. Іноземці та особи без громадянства повинні додатково надати копію документа, що підтверджує законність перебування в Україні.